Vaker op de fiets naar De Sluis

De verkeersdrukte rondom school beperken. Leerlingen plus hun ouders laten ervaren dat wandelend of met de fiets naar school gaan ook leuk is, milieuvriendelijk en bovendien goed voor de lichaamsbeweging.

Met die doelen hebben de verkeersouders Esther van Rossum en Sabrina Vader de bovenbouw van openbare basisschool De Sluis in Anna Paulowna wekenlang laten meedoen aan een speciaal project. “Drie weken hebben we gemeten hoe kinderen naar school kwamen”, vertelt Vader. “Daarna is drie weken een competitie gehouden tussen de groepen om te kijken wie erin is geslaagd het gedrag het meest te veranderen.” Groep zeven kwam als winnaar uit de bus: het aantal leerlingen van deze leeftijdscategorie dat wandelend of met de fiets naar school ging, groeide in de testperiode van 67 naar bijna 79 procent. Het brengen met de auto door ouders daalde van 30 naar ruim 21 procent. “De vraag is of ze dit gaan volhouden, het is te hopen dat het blijft hangen, ook bij de ouders”, aldus Vader. “We willen het ieder jaar onder de aandacht brengen.”